CAMPUS

PROCÉS D’ADMISSIÓ

PROCÉS D’ADMISSIÓ AL "BACHELOR'S DEGREE IN INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT"


PAS 1
Omplir el formulari de preinscripció online.

PAS 2
Un cop rebuda la preinscripció juntament amb tota la documentació, el Comitè Acadèmic de Vatel avaluarà la candidatura i informarà en el termini màxim d’1 setmana si el candidat pot realitzar les proves d’accés. Si es desestimés la preinscripció el candidat rebrà una breu explicació escrita indicant-ne el motiu.

PAS 3
Es notificarà als candidats admesos el dia i l’hora per a la realització de les proves d’accés. Els candidats han d’abonar prèviament l’import de les taxes d’examen de 100 euros (no reemborsable). El pagament es pot realitzar directament al centre o mitjançant transferència bancària al compte de Vatel Andorra

PAS 4
El Comitè Acadèmic avaluarà els resultats de les proves d’accés i les entrevistes realitzades amb els candidats en un termini màxim de 10 dies hàbils.

PAS 5
El Comitè Acadèmic notificarà per escrit l’admissió dels candidats. En cas de no superar les proves, el candidat rebrà una breu explicació escrita en la qual se li indicarà el motiu de la seva no-admissió.

PAS 6
Un cop admès s’informarà als nous alumnes sobre el procediment de matriculació al programa.

Taxes "BACHELOR DEGREE IN INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT"

Taxa d’inscripció 1r any d’estudis*: 1.890 euros
Taxa d’inscripció 2n any d’estudis*: 710 euros
Taxa d’inscripció 3r any d’estudis *: 710 euros
Taxes acadèmiques anuals*: 7.820 euros

* pagament únic sense devolució
**pagament anual sense devolució

Formes de pagament:

  • Pagament per anticipat: descompte del 3% (aplicable sobre les taxes acadèmiques).
  • Aplaçat: fins a 10 quotes, sense interessos.
EL SEU INTERLOCUTOR
Contacti amb aquest campus

Admisión
Dolors Moles
Carrer d'Engolasters s/n, Edifici Cubik
Encamp - AD

Contacti amb aquest campus
(+376) 383 866
TROBI LA FORMACIÓ

EN TRES PASSES
A només
uns clics!

MARCO POLO
Estudiants
obrin-se
a l'internacional

En vull saber més
2n cicle d'especialització
Director d'hoteleria internacional

En vull saber més