SYS

Aviso legal

INFORMACIÓ GENERAL sobre la present pàgina web, als efectes previstos a la Llei espanyola 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Service Provider:
OVH SAS amb un capital de 10.000.000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix

Concepció i realització del lloc web:
SARL AUDA-DESIGN
SIRET: 50374873300014
CODE APE: 6201Z
35 rue de Toulouse 30000 Nîmes
Representants legals: Sr. Pomante David i Sra. Audrey Riviere


VATEL ANDORRA-ESCOLA INTERNACIONAL D’ADMINISTRACIÓ HOTELERA & TURÍSTICA, pertany a l’Entitat FORMAND S.L.

Aquest lloc web, el seu contingut i disseny, és titularitat tant d’ “FORMAND S.L.”, amb NRT: L-711158-Fi amb domicili social a Carrer d'Engolasters s/n, Edifici Cubik, AD200 Encamp Andorra. 

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en aquesta.
FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA, es reserven el dret de realitzar, a qualsevol moment, qualsevol canvis i modificacions que estimin convenients i creguin necessaris per a la pàgina web sense necessitat de previ avís.


L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la complementació dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, i és de la seva responsabilitat l’actualització de la informació subministrada, de tal forma que reflecteixi la seva situació real.

L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada i es compromet a la correcta utilització del web i utilitats que se li proporcionin de conformitat a la llei, el present avís legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius en qualsevol forma i manera per als drets legítims de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta, cal entendre tot allò anterior, de manera àmplia i exhaustiva.


De conformitat amb l’exposat anteriorment, l’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització dels titulars d’aquest web. Tampoc l’usuari podrà suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificadores de la reserva de drets de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA.

Queda prohibida la utilització amb finalitats comercials i/o la seva posterior distribució, de les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles.

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA o de qualsevol altre tercer. L’ús o la concessió d’accés a la pàgina web no comporten l’atorgament de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa, ni els drets d’explotació sobre el seu contingut.


FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Quan això sigui raonablement possible, de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA, tampoc garanteixen la utilitat del lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés al web té una durada indefinida; no obstant, de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA, es reserven el dret de suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, al seu judici, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions del Web al públic en general, limitant-lo únicament a usuaris o grups d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés de la qual seran responsables.

FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA  realitzaran els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web. Excloent qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats d’interrupció del funcionament, disponibilitat d’accés, privacitat i seguretat de la pàgina web per part de l’usuari i/o accés no consentit de tercers no autoritzats, l’eventual transmissió d’elements que afectin els sistemes informàtics, l’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts del web, etc.


FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA podran utilitzar galetes per facilitar la navegació en la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari permetent-ne el reconeixement. No obstant l’usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les galetes que rep. En el cas que volgués desinstal·lar les galetes, a les opcions del seu navegador d’Internet té les instruccions per deshabilitar-les.

FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA s’obliguen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda a la Llei Orgànica 15/1999, i altres normes que la complementin i desenvolupin.


Les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari en els formularis que complimenti seran tractades i incorporades per de FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA a fitxers de la seva titularitat inscrits davant l’Agència andorrana de Protecció de Dades, sobre les quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva privadesa.


FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA. no comunicaran ni cediran les dades personals a tercers, tractant-los amb la privadesa adequada, excepte autorització per a això.


Podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, segons la forma legalment establerta, dirigida a FORMAND, S.L. i VATEL ANDORRA en els termes legalment previstos.


La prestació del servei es regeix por la legislació espanyola, amb la competència dels Tribunals de Andorra, als quals l’usuari s’hi sotmet expressament.