SYS

CONDICIONS D’ÚS

INFORMACIÓ GENERAL sobre la present pàgina web, als efectes previstos a la Llei espanyola 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

VATEL ANDORRA-ESCOLA INTERNACIONAL D’ADMINISTRACIÓ HOTELERA & TURÍSTICA, pertany a l’Entitat FORMAND, S.L.


Aquest lloc web, el seu contingut i disseny, és titularitat tant d’ “FORMAND, S.L.”, amb N.R.T núm. L-711158-F i amb domicili social a Carrer d’Engolasters, Edifici Cubik, AD200 Encamp, Andorra. Inscrita en el Registre Mercantil de Andorra en el tom 27027, foli 9, llibre 0, Secció 8, i full M-486981, com a “VATEL ESPANYA”.


L’ACCÉS A AQUEST LLOC  WEB ÉS RESPONSABILITAT EXCLUSIVA DELS USUARIS, I SUPOSA ACCEPTAR I CONÈIXER LES ADVERTÈNCIES LEGALS, CONDICIONS I TERMES D’ÚS CONTINGUTS EN AQUESTA.


ESHOTUGEST, S.L. I VATEL ESPANYA ES RESERVEN EL DRET DE REALITZAR, A QUALSEVOL  MOMENT, TOTS ELS CANVIS I MODIFICACIONS QUE ESTIMIN CONVENIENTS I CREGUIN NECESSARIS PER AL LLOC WEB SENSE NECESSITAT DE PREVI AVÍS.