TITULACIONS

Bàtxelor Vatel - International Hotel Management

Gestió en Hoteleria internacional:

  • Titulació de l’Estat francès certificat al nivell II 
  • Total de Crèdits: 180 ECTS (European Credit Transfer System)

Requisits d’admissió: tenir el Batxillerat aprovat i superar les proves d’accès pròpies de Vatel

A França

Baccalauréat (Batxillerat)

A Bèlgica

Certificat de fi d'estudis secundaris

A Espanya

Batxillerat

A Suïssa

Maturité

A altres països

High School Diploma o Equivalent «A» level o University Entry Examination


Objectiu: iniciar-se a la gestió d’empreses sempre amb l’associació de la teoria i l’experiència professional.

En un entorn internacional, l'estudiant aprendrà:

  • a dominar les tècniques d’organització, d’animació i de gestió;
  • a adquirir una cultura professional, jurídica, econòmica, de màrqueting i lingüística amb l’objectiu d’ocupar un càrrec operacional a l’empresa.

1r any: l'alumne es familiaritza amb el màrqueting, els recursos humans, la gestió, la cultura professional. Té una formació en altres àrees com la restauració, les tècniques de cuina, la preparació de banquets i esdeveniments, la gestió dels imprevistos… per anar adquirint una visió global del sector i de l’empresa.

2n any: En al·lusió als seus coneixements teòrics en assignatures impartides com el Dret Mercantil i l’Economia turística, l’estudiant entra en contacte amb la gestió de les empreses. En els períodes de pràctiques, l’escola emmarca els seus alumnes de 1r any sota la responsabilitat dels estudiants de 3r any. D’aquesta forma l’alumne pren consciència de la jerarquia mentre consolida la seva seguretat. Té la possibilitat d’inscriure’s al 2n any al Marco Polo

3r any: l’estudiant que ha adquirit els coneixements jurídics, econòmics, de màrqueting i lingüístics és ubicat com a líder d’equips de treball dins la pròpia escola. Es fomenta el desenvolupament de les seves capacitats d’anàlisi, amb el recurs de les seves experiències, concep estratègies i pren les seves primeres decisions.

En vull saber més

Descarregar el tríptic
CONTACTI VATEL
VATEL ANDORRA
Dolors Moles
Tel. (+376) 383 866