TITULACIONS

Trobi la Seva formació en 3 passes!

1

El meu nivell d'estudis

2

La meva llengua d'ensenyament

3

La meva escola VATEL

Batxillerat High School Diploma
A França / in France Baccalauréat
A Bèlgica / in Belgium Certificat de fi d'estudis secundaris
A Espanya / in Spain Batxillerat
A Suïssa / in Switzerland Maturité
A Canadà / in Canada DEC / moins une année complétée au Cégep / Fin de secondaire