UNA XARXA INTERNACIONAL

L'Esperit Vatel

L'Esperit Vatel

La missió de Vatel: adequar-se a les realitats professionals             

Preparar les joves generacions a construir el seu propi futur dins del turisme i l'hoteleria internacional.
La indústria del turisme va avançant des de fa 20 anys. Davant les crisis econòmiques, polítiques i socials, aquesta roman com un valor segur a llarg termini.

Com a prova, les previsions a llarg termini de l'Organització Mundial del Turisme:

 • El número de viatges de turistes internacionals al llarg del món augmentarà un 3,3% per any entre 2010 i 2030 per arribar a 1.800 milions en aquest darrer any;
 • Entre 2010 i 2030, s’espera que el número de viatges cap a destinacions emergents augmenti dos vegades més ràpidament (+4,4 % per any) que en les economies avançades (+2,2 % per any);
 • La part de mercat retinguda per les economies emergents ha augmentat de 30 a 47 % entre 1980 i 2012, i hauria d’arribar al 57 % el 2030, la qual cosa equival a més de mil milions de viatges de turistes internacionals.

En conseqüència, els grups hotelers internacionals continuen multiplicant-se arreu del món. Per acompanyar el seu creixement, els cal personal operacional i personal directiu, aptes per treballar en un context multicultural, per dirigir un equip quina composició sigui de les nacionalitats que siguin. Recerquen joves diplomats responsables, que han adquirit no només els coneixements d’una gran escola de gestió d’empreses sinó també les destreses i el saber comportar-se característics de l’hoteleria.

 

A escala mundial, observem dos tipus diferents de gestió d’empreses en els grups hotelers:

 • la gestió europea. Construïda sobre dos segles d’història de l’hoteleria. Està orientada en la qualitat del servei i la satisfacció del client. Té en compte tots els aspectes culturals del client, del país on està implantat l’establiment i del personal que utilitza… 
 • la gestió anglosaxona. Molt més recent, està regida per l’exigència dels resultats financers i posa per davant els procediments que cal respectar pels col·laboradors.

Vatel ha adaptat la postura d’ensenyament de la gestió europea i de transmetre l’art de rebre a la francesa, reconegut en el món sencer com a senyal de qualitat, de bon gust i d’excel·lència.


L'objectiu de Vatel: l’èxit dels seus estudiants

 • Desenvolupar les seves habilitats. 
 • Donar-los els mitjans per aconseguir les seves ambicions professionals.
 • Proposar-los un ensenyament que respongui a les expectatives del món professional.

Tota la pedagogia Vatel està, per tant, elaborada per aconseguir aquesta finalitat. L’esperit Vatel, valors adquirits per a tota la vida.

Es basa en cinc pilars:

 • Crear llaços estrets entre els estudiants i la seva escola Vatel, que està convençuda de donar-los tots els mitjans per tenir èxit en el seu futur professional.
 • Crear una dinàmica d’ensenyament que permeti als estudiants:
  - d'assimilar coneixements teòrics de manera progressiva per posar-los en pràctica més endavant i utilitzar-los en les seves pràctiques professionals;  
  - ser capaços de construir el seu projecte professional
 • Transmetre destreses que traslladin els estudiants a ple cor de la realitat professional i els permeti conèixer detalladament les tasques que hauran de complir o fer complir més endavant.
 • Iniciar els alumnes a saber comportar-se, als valors específics de l’hoteleria tant en la vestimenta com en el llenguatge, l’actitud acollidora, el respecte cap als altres, una actitud oberta a les diferents cultures i en els correctes coneixements lingüístics.
 • Provocar una relació estreta amb els professionals del turisme i de l’hoteleria, positiva i duradora, gràcies a trobades, la participació en diferents reunions i la integració a la xarxa dinàmica de 29.000 Vatelians.

Un professorat que treballa en sinèrgia. 

Els equips d’ensenyament del Grup Vatel estan constituïts a parts iguals amb professors del món universitari i amb professionals reconeguts del sector.

Tots ells transmeten el seu coneixement, la seva destresa i passió. Estan informats constantment de les innovacions en termes de tècniques de formació i de tècniques professionals. Gràcies als seus mètodes interactius, basats en les dinàmiques habituals de les empreses, donen als estudiants els mitjans per desenvolupar les seves capacitats analítiques, per adquirir les habilitats requerides en l’hoteleria i el turisme, i d’aprofundir en la gestió d’empreses en condicions reals.

CONTACTI VATEL
VATEL ANDORRA
Dolors Moles
Tel. (+376) 383 866
  TROBI LA FORMACIÓ

EN TRES PASSES
A només
uns clics!