1R GRUP MUNDIAL DE L'ENSENYAMENT DE LA GESTIÓ DE L'HOTELERIA-TURISME
50 escoles, 9.000 estudiants, 35.000 diplomats a tot el món

SALA DE PREMSA