Campus Campus Fulletó Fulletó Bachelor Bachelor MBA MBA

Especialitzacions  

Gestió d'esdeveniments


Vatel Nimes (França)

Cursos de francès i anglès

L’especialització en Gestió d’esdeveniments s’adreça a estudiants a qui els agrada la comunicació i el màrqueting i que són líders creatius, audaços i nascuts. Els temes específics d’hostaleria (administració, finances, màrqueting, etc.) s’imparteixen des del punt de vista de la gestió d’esdeveniments i inclouen la planificació, enginyeria d’esdeveniments, etc. Els graduats poden proposar un producte perfectament en línia amb l’esdeveniment que tingui lloc.

© Jesse Kunerth / shutterstock.com

Trobar la meva formació en 3 passos