Campus Campus Fulletó Fulletó Bachelor Bachelor MBA MBA

Especialitzacions

Gestió empresarial 

Vatel Marrakesh (Marroc)
Cursos de francès i anglès

L’especialització en Gestió Empresarial té com a objectiu formar professionals del turisme i l’hostaleria en qüestions relacionades amb l’esperit emprenedor i que sàpiguen prendre les decisions adequades per garantir el seu avantatge competitiu al mercat. Els estudiants aprenen a envoltar-se del talent adequat, a crear, llançar o fer-se càrrec d’una activitat en un temps determinat.

© Barank / shutterstock.com

Trobar la meva formació en 3 passos